krustykrabpizzza:

bill I told you to grab the napkins

krustykrabpizzza:

bill I told you to grab the napkins

(Source: arianejackson, via epidemikkk)